top of page
R19 Regulation Full Syllabus
B.Tech- R20 Academic-Regulations - Click Here
B.Tech- R19 అకడమిక్-నిబంధనలు- ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
B.Tech- R15 అకడమిక్-నిబంధనలు- ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
M.Tech -R17 అకడమిక్_రెగ్యులేషన్స్ - ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
MBA-R17 అకడమిక్- నిబంధనలు- ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
MBA-R14 Academic- Regulations - Click Here
M.Tech -R09 Academic_Regulations - Click Here
bottom of page